جستجوی ملک

* پر کردن همه گزینه های اجباری نیست *
استان
شهر
محدوده
 نوع ملک 
نوع واگذاری تعداد خواب
حداقل قیمت
حداکثر قیمت
    شماره ملک

ملکهای اکازیون


فروش زمین 1000 متری در خیابان دوستان معالی آباد کد: 1
فروش زمین 253 متری در شهرک گلدشت حافظ کد: 2
فروش باغ در کنار پل معالی آباد کد: 3
فروش زمین 9000 متری در فرهنگ شهر زیر فی بازار کد: 4
فروش آپارتمان نوساز دو خوابه 140 متر زیربنا ساز کد: 4
فروش آپارتمان سه خوابه لوکس در خیابان ارم نزدیک باغ ارم کد: 5
فروش زمین 400 و 600 متری با ضابطه بالا در شهرک بهشتی کد: 7
فروش آپارتمان سه خوابه در بلوار ارم شیراز کد: 10
آپارتمان دو خوابه 125 متری طبقه اول در مجتمع سه واحدی کد: 11

فروش سه خوابه
آپارتمان سه خوابه 150 متری باتمام امکانات درفرهنگ شهر

فروش آپارتمان سه خوابه
فروش آپارتمان سه خوابه معالی آباد 09173089315

فروش یک خوابه
یک خوابه نزدیک به خیابان اصلی به قیمت 270 میلیون تومان در شهرک گلدشت حافظ به فروش می رسد.

مجتمع 5 واحدی نوساز
شخصی ساز ساخته شده از مصالح مرغوب

جدیدترین ملکهای ثبت شده


آپارتمان شیراز چمران560ميليون
-زيربنا 160متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز شهرک گلس...40م رهن
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...150ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 122متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...190ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 126متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...24م رهن
-طبقه هشتم-زيربنا 133متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صنایع30م رهن 600ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 100متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صنایع40م رهن 300ت اجاره
-طبقه همکف
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...110م رهن
-طبقه چهارم-زيربنا 160متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...330ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 120متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...380ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 115متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز فرهنگ شه...490ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 130متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی شر...304ميليون
-زيربنا 90متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز قدوسی غر...265ميليون
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز قصرالدشت...250ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 90متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز گلدشت مح...20م رهن 1.3م اجاره
-طبقه اول-زيربنا 100متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز گلدشت مع...38م رهن 250ت اجاره
-طبقه دوم-زيربنا 120متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...
-طبقه شانزدهم-زيربنا 117متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...1.034ميليارد
-زيربنا 220متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...65م رهن
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


اتاق اداری شیراز قصرالد...450ميليون
-زيربنا 60متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


اتاق اداری شیراز معالی ...780ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 130متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


باغ شهر شیراز صدرا فاز ...
-زيربنا 1000متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


خانه 2 طبقه شیراز شهرک ...570ميليون
-زيربنا 130متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


خانه 2 طبقه شیراز قدوسی...25م رهن 2.8ت اجاره
-زيربنا 170متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


خانه دربست شیراز فرهنگ ...175ميليون
-زيربنا 300متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


خانه شیراز صدرا فاز 1200ميليون
-زيربنا 120متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


خانه شیراز صدرا فاز 1350ميليون
-زيربنا 200متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


زمین مسکونی شیراز صدرا ...115ميليون
-زيربنا 253متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


زمین مسکونی شیراز فرهنگ...12ميليارد
-زيربنا 3000متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


زمین مسکونی شیراز قصرال...300ميليون
-زيربنا 450متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


زمین مسکونی شیراز گویم80ميليون
-زيربنا 150متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


طبقه دوم شیراز صدرا فاز...15م رهن
-زيربنا 132متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


خانه شیراز صنایع30م رهن 800ت اجاره
-طبقه دوم
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
08/05/1394جزئیات


زمین شیراز صدرا فاز 1900ميليون
-زيربنا 1500متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


منزل ویلایی شیراز باغ ح...1.12ميليارد
-زيربنا 280متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


منزل ویلایی شیراز صدرا ...240ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 250متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


خانه شیراز صدرا فاز 2250ميليون
-طبقه اول-زيربنا 150متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز اپادانا225ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...30م رهن 1.1ت اجاره
-طبقه سوم-زيربنا 127متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز پاسداران...325ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 112متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


خانه شیراز شهرک حافظ580ميليون
-زيربنا 200متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


باغ شهر شیراز صدرا فاز ...900ميليون
-زيربنا 1500متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز معالی آب...425ميليون
-طبقه دوم-زيربنا 133متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز قصرالدشت...605ميليون
-طبقه اول-زيربنا 110متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...167ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 110متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...170ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 109متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...175ميليون
-طبقه چهارم-زيربنا 142متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...180ميليون
-طبقه سوم-زيربنا 110متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...100ميليون
-زيربنا 140متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات


آپارتمان شیراز صدرا فاز...120ميليون
-طبقه اول-زيربنا 88متر
املاک شیراز فرهنگ شهر07136502003
07/05/1394جزئیات